piektdiena, 2012. gada 23. novembris

Mk.14:23-24

Viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva. Un tie visi dzēra no tā.Un Viņš tiem sacīja: "Šīs ir Manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas."