svētdiena, 2012. gada 11. novembris

Jer.24:7

Es tiem piešķiršu gribu Mani atzīt, ka Es esmu Tas Kungs.