trešdiena, 2012. gada 28. novembris

Ec.12:25

Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies.