piektdiena, 2012. gada 16. novembris

Dan.3:32

Es nolēmu darīt visiem zināmas tās zīmes un tos brīnumus, ko visuaugstais Dievs man darījis.