piektdiena, 2012. gada 9. novembris

1.Kor.3:22-23

Viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam.