piektdiena, 2012. gada 26. oktobris

Tit.2:11

Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.