pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

Rom.6:14

Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs; jo jūs neesat padoti bauslībai, bet žēlastībai.