piektdiena, 2012. gada 12. oktobris

Jes.41:13

Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, daru stipru tavu labo roku, Es, kas tev saku: "Nebīsties, Es tev palīdzu!"