trešdiena, 2012. gada 10. oktobris

2.Moz.23:6

Nesagrozi tiesu savam nabagam, kad tas tiesājas.