svētdiena, 2012. gada 23. septembris

Jer.32:27

"Redzi, Es esmu Tas Kungs Dievs pār visu miesu! Vai tad Man būtu kas neiespējams?"