pirmdiena, 2012. gada 24. septembris

Jer.18:6

"Redzi, kā māls podnieka rokā, tā jūs esat Manā rokā."