piektdiena, 2012. gada 21. septembris

2.Tim.1:14

Glabā skaisto uzticēto mantu ar Svētā Gara palīdzību, kas mīt mūsos.