piektdiena, 2012. gada 14. septembris

2.Pēt.3:14

To gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus,