pirmdiena, 2012. gada 3. septembris

1.Pēt.1:22

Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi.