ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Rom.2:11

Dievs neuzlūko cilvēka vaigu.