piektdiena, 2012. gada 17. augusts

Jņ.1:14

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību.