piektdiena, 2012. gada 24. augusts

Jēk.5:15

Ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels.