pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Jēk.1:17

Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva.