piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Ef.5:8

Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni.