ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts

2.Tim.2:13

Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.