trešdiena, 2012. gada 15. augusts

1.Kor.2:3-4

Es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā.Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē,