pirmdiena, 2012. gada 20. augusts

1.Kor.1:8

Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā.