trešdiena, 2012. gada 29. augusts

1.Kor.1:27

Kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros.