otrdiena, 2012. gada 31. jūlijs

Jes.61:11

Kā zeme izdod savus augļus un kā dārzs liek sazelt saviem dēstiem, tā Tas Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā.