otrdiena, 2012. gada 24. jūlijs

Gal.3:29

Kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.