piektdiena, 2012. gada 27. jūlijs

Ec.16:8

Es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs Tas Kungs, un tu Man piederēji.