pirmdiena, 2012. gada 23. jūlijs

Ebr.7:25

Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu.