piektdiena, 2012. gada 13. jūlijs

1.Kor.15:42

Sēts top iznīcībā un uzmodināts neiznīcībā.