piektdiena, 2012. gada 1. jūnijs

Sal.pam.14:26

Kas To Kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis.