piektdiena, 2012. gada 15. jūnijs

Mk.2:17

Jēzus, to dzirdējis, uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem."