trešdiena, 2012. gada 27. jūnijs

Jņ.10:10-11

Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm.