svētdiena, 2012. gada 17. jūnijs

Jes.5:22-23

Bēdas lai tiem, kas ir varoņi vīna dzeršanā un spēkavīri darīt reibinošus dzērienus,
kas dāvanu dēļ attaisno vainīgo un atrauj taisnību nevainīgajam!