trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs

Jes.45:12

Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū.