trešdiena, 2012. gada 6. jūnijs

Ap.d.13:23

No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu.