trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

1.Tes.5:9

Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.