piektdiena, 2012. gada 29. jūnijs

1.Kor.6:14

Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku.