trešdiena, 2012. gada 16. maijs

Raudu dz.5:21

Atgriez mūs, Kungs, pie Sevis, un mēs atgriezīsimies! Atjauno mūsu dienas kā vecos laikos!