trešdiena, 2012. gada 23. maijs

Ps.46:8

Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!