pirmdiena, 2012. gada 7. maijs

Mk.11:10

Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk. Ozianna augstībā!