piektdiena, 2012. gada 11. maijs

Jer.1:7

Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu.