trešdiena, 2012. gada 9. maijs

Dan.9:9

Tā Kunga, mūsu Dieva, rokā ir žēlastība un piedošana.