pirmdiena, 2012. gada 28. maijs

Ap.d.2:42

Tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.