ceturtdiena, 2012. gada 10. maijs

5.Moz.6:4

Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.