svētdiena, 2012. gada 27. maijs

1.Kor.1:9

Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis Sava Dēla Jēzus Kristus, mūsu Kunga, sadraudzībā.