ceturtdiena, 2012. gada 26. aprīlis

Ps.31:25

Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs visi, kas cerat uz To Kungu!