svētdiena, 2012. gada 29. aprīlis

Ps.146:7

Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem.