pirmdiena, 2012. gada 2. aprīlis

Ps.105:3

Lai priecājas visu sirdis, kas meklē To Kungu!