pirmdiena, 2012. gada 16. aprīlis

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.