ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

Jes.61:6

Jūs sauks par Tā Kunga priesteriem un turēs par mūsu Dieva kalpiem.