svētdiena, 2012. gada 22. aprīlis

Jer.30:19

Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā, lai tos ilgāk neviens vairs nenicinātu!